Von Bose Homeopathy 
Praktijk voor Klassieke Homeopathie

 

Mijn aanpak

Om tot een passend homeopathisch middel te komen, is het noodzakelijk dat ik u in een consult beter leer kennen en met u samen uw klachten goed doorspreek. Daar nemen we dan ook de tijd voor. Een eerste consult duurt daardoor 1 tot 1 ½ uur. Na dit gesprek ga ik de symptomen verzamelen en analyseren en bepaal het meest geschikte homeopathische middel.

Er wordt een vervolgafspraak gemaakt voor 4 tot 6 weken later. In dat consult bespreek ik met u de reacties op het middel en de veranderingen die u gemerkt hebt, met betrekking tot uw klachten.

Voorbereiding op een consult:

Het is van belang voor het consult dat u uw klachten en uw ziektegeschiedenis op een rij zet.

Als u medicijnen gebruikt van uw (huis)arts of specialist, schrijft u op welke medicijnen dat zijn, waarna u het lijstje meeneemt naar het consult. Ook de medicijnen die in het verleden zijn gebruikt kunnen van belang zijn. Het is ook mogelijk om een lijst te laten printen door uw apotheek.

Voor het maken van een afspraak of als u vragen heeft neemt u gerust contact met mij op per e-mail of telefonisch.

 

De volgende tarieven gelden vanaf 01 januari 2023:

1e consult (max 2 uur)                                   € 100,-                                                                                                                                                             

Vervolgconsult (max 1 uur)                            € 70,-

Kort consult (max 30 min)                              € 50,-

Opsturen herhalingsrecept                             € 10,-

 

Betaling

Na het consult betaalt u contant of maakt u de betaling over binnen 2 weken.

Vrijstelling omzetbelasting: o.b.v. gezondheidskundige verzorging van de mens.

Indien een afspraak niet 24 uur van te voren wordt geannuleerd, ben ik helaas genoodzaakt het consult toch in rekening te brengen.

 

Vergoeding zorgverzekeraars

De behandelingen worden geheel of gedeeltelijk vergoed door de zorgverzekeraars, omdat ik erkend ben door de beroepsvereniging. Mijn facturen kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar indien u aanvullend verzekerd bent. Homeopathische consulten vallen onder de aanvullende verzekering en worden daarom niet verrekend met het eigen risico.

 

Waarneming

Bij langere afwezigheid wordt mijn praktijk waargenomen door een collega. Actuele informatie over waarneming ontvangt u via mijn voicemail of via deze site.

 

Beroepsvereniging 

Als klassiek homeopaat ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (www.nvkh.nl). De klassiek homeopaten die geregistreerd staan bij de NVKH voldoen aan hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing, waarneming en de consulten worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed.

 

Een Klachten- en Tuchtrechtprocedure maakt deel uit van het NVKH-kwaliteitsbeleid. Via mijn beroepsvereniging ben ik aangesloten bij Quasir expertisecentrum voor klachten in de zorg- en welzijnssector. Als wij er samen niet uit kunnen komen, kunt u uw klacht melden bij de Klachten afhandeling NVKH. Er wordt dan via Quasir een onafhankelijke klachtenfunctionaris ingeschakeld om te bemiddelen. Eventueel kan de klacht gedeponeerd worden bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

 

 

Mijn KvK nummer is: 66397901

Ik ben aangesloten bij RBCZ;

Een vrije zorgkeuze - RBCZ