Waarneming

Bij langere afwezigheid wordt mijn praktijk waargenomen door een erkend NVKH-collega. Actuele informatie over waarneming ontvangt u via mijn voicemail of via deze site.

Betaling

Na het consult betaalt u contant of ontvangt u een factuur. De betaaltermijn van facturen is 2 weken. De factuur kunt u na betaling indienen bij uw zorgverzekeraar.

Skype consulten

Het Skype consult is voor mensen die in het buitenland wonen of bijzonder ver weg wonen zodat naar de praktijk komen geen optie is. Op deze manier is behandeling mogelijk met een aantal patiënten die zijn verhuisd naar het buitenland of die door lichamelijke of psychische klachten niet kunnen reizen.

Hoe gaat het in zijn werk? 

Om een Skype-consult zo goed mogelijk te laten verlopen zijn er een paar praktische voorwaarden: 

U heeft een afspraak gemaakt
U heeft de tijd en ruimte vrijgemaakt zodat we in principe niet gestoord worden tijdens het consult
U heeft de gratis software van te voren geïnstalleerd en uitgeprobeerd 
U heeft mij als contactpersoon toegevoegd. 
Skype account:  linda.von.bose 

Ik Skype u op het afgesproken tijdstip. Voor een Skype consult gelden dezelfde voorwaarden en tarieven als voor een consult in de praktijk.  

Mochten er onverhoopt verbindingsproblemen zijn dan zoek ik meteen telefonisch contact om een nieuwe afspraak te maken.

Kwaliteitsgarantie

Om de kwaliteit van de homeopaat te garanderen is de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH) opgericht.
De klassiek homeopaten die geregistreerd staan bij de NVKH voldoen aan hoge kwaliteitseisen die worden gesteld aan opleiding, nascholing, waarneming en de consulten worden door de meeste zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. De praktijk staat onder toezicht van het College Bescherming Persoonsgegevens. Deze organisatie ziet erop toe dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt, beveiligd zijn opgeslagen en dat uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd is. Een Klachten- en Tuchtrechtprocedure die in samenwerking met de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) tot stand is gekomen, maakt deel uit van het NVKH-kwaliteitsbeleid. Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register en beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het TCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ). Voor meer informatie, zie:

 

Als u een klacht heeft kunt u naar de patiëntenfolder van SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen) kijken:

Ik ben Registertherapeut BCZ® en ben ingschreven in het RBCZ-register. Voor meer informatie, zie:

 

De NVKH is voor samenwerking met alle kaders binnen de gezondheidszorg, zoals huisartsen, fysiotherapeuten en verloskundigen.

Linda von Bose is aangesloten bij de NVKH.


NVKH

Postbus 710
2400 AS  Alpen aan den Rijn
Telefoon: 0172-499 595

 

 

 

gallery/landschapsfoto_voor-web-2
gallery/logo  nvkh